UCHWAŁA NR XXXIII/184/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

XXXIII1842017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:15:41.
UCHWAŁA NR XXXIII/185/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XXXIII1852017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:16:21.
UCHWAŁA NR XXXIII/186/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXXIII1862017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:17:34.
UCHWAŁA NR XXXIII/187/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.

XXXIII1872017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:18:09.
UCHWAŁA NR XXXIII/188/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

XXXIII1882017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:18:42.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:18:42
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda