UCHWAŁA NR XXXI/173/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

XXIX1732017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-28 15:12:06.
UCHWAŁA NR XXXI/174/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 18 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec”.

XXIX1742017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-28 15:12:50.
UCHWAŁA NR XXXI/175/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 18 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach.

XXIX1752017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-28 15:13:28.
UCHWAŁA NR XXXI/176/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 18 października 2017 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Dwikozy.

XXIX1762017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-28 15:14:10.
UCHWAŁA NR XXXI/177/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 18 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

XXIX1772017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-28 15:14:42.
UCHWAŁA NR XXXI/178/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 01 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.

XXIX1782017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-28 15:15:17.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2017-10-28 15:15:17
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda