UCHWAŁA NR XXVII/154/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

XXVII1542017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:46:04.
UCHWAŁA NR XXVII/155/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dwikozy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

XXVII1552017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:46:51.
UCHWAŁA NR XXVII/157/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

XXVII1572017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:47:29.
UCHWAŁA NR XXVII/158/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023”.

XXVII1582017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:48:07.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2017-06-26 14:48:07
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda