UCHWAŁA NR XXXII/179/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

XXXII1792017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-11-17 10:27:13.
UCHWAŁA NR XXXII/181/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

XXXII1812017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-11-17 10:28:27.
UCHWAŁA NR XXXII/182/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

XXXII1822017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-11-17 10:29:04.
UCHWAŁA NR XXXII/183/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

XXXII1832017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-11-17 11:35:55.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2017-11-17 11:35:55
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda